Eisteddfod Genedlaethol 2024

Spectacle Theatre presents 9 new car plays at this years National Eisteddfod at Ynysangharad Park, Pontypridd, written and performed by professionals on Saturday 3rd, Sunday 4th & Monday 5th August 2024. Writers include Angharad Devonald, Alun Saunders, Richard Elis, Mair Tomos Ifans, Anwen Huws, Iestyn Gwyn Jones, Victoria Pugh, Leslie R Herman Jones and Bryn Cockram.

The plays explore all the great themes of drama, love, sex, death, humorous, chilling, and totally immersive! Each play last 5 minutes and there is a maximum of 3 audience members per car. Performances start at 12 noon until 5pm.

_____________________________________

Mae Theatr Spectacle yn perfformio 9 drama newydd sydd yn digwydd mewn car. Sadwrn 3ydd/ Sul 4ydd / Llun 5ed o Awst. Mae’r dramau wedi’u hysgrifennu a’u perfformio gan awduron ac actorion proffesiynol yn arbennig ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2024. Awduron yn cynnwys: Angharad Devonald, Alun Saunders, Richard Elis, Mair Tomos Ifans, Anwen Huws, Iestyn Gwyn Jones, Victoria Pugh, Leslie R Herman Jones, Bryn Cockram.

Mae’r dramâu’n archwilio themâu mawr bywyd: cariad, rhyw, marwolaeth. Dramau iasol ond llawn hiwmor. Mae’r gynulleidfa wedi ymdrochi’n llwyr! Mae pob drama yn para pum munud. Tair drama dros gyfnod o hanner awr. Mae’r gynulleidfa wedi’i chyfyngu i dri o bobl ym mhob car. Mae’r perfformiadau’n dechrau am 12 ac yn rhedeg tan 5pm.

_____________________________________

To book your free seat for Spectacle Theatres Car Play Theatre please click this link!  // I archebu eich sedd am ddim ar gyfer Theatr Chwarae Ceir Theatr Spectacle cliciwch ar y ddolen hon!

https://www.eventbrite.com/e/theatr-spectacle-theatr-mewn-car-eisteddfod-2024-tickets-923602659417